KONTAKT

SUPER ZOO sp. Z o.o.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
NIP: 5242777396
REGON: 3609896502

Adres e-mail: telekarma@telekarma.pl

Firma wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000547771, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 złotych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2016 Na psim tropie , Blogger